บริการ รับถมดิน สำหรับทุกความต้องการในสัญญาก่อสร้างของคุณ

ถมที่ดินให้ถูกกฎหมาย ตามพ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

บริการ รับถมดิน สำหรับทุกความต้องการในสัญญาก่อสร้างของคุณ

การถมดินสร้างบ้านพร้อมก่อนก่อสร้างเป็นเรื่องสำคัญ การรับถมดินเป็นวิธีที่ใช้ปรับหน้าดินได้ดี การถมดินไม่ได้รู้เพียงแค่ว่า จะถมดินให้สูงเท่าไหร่ก็ถมได้ การรับถมดินนั้นยังต้องดูอีกหลายปัจจัยควบคู่กันไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวภายหลัง เชน การทรุดตัวของดิน หรือการระบายน้ำภายในพื้นที่ เป็นต้น

BaanBaan – รู้หรือไม่ ขุดดิน ถมดิน ต้องขออนุญาต มีโทษตามกฎหมาย

https://baanbaan.co/story

ขั้นตอนการปรับหน้าดิน เป็นอีกขั้นตอนการก่อสร้างที่มีต้นทุนอย่างแน่นอน ผู้รับเหมามักจะมีการคิดต้นทุนส่วนนี้กันอย่างไร ปกติต้นทุนการปรับหน้าดินจะมีค่าใช้จ่ายแบบไหนเท่าไหร่ และมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องรับถมดิน การรับถมดินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้าง มีปัจจัยหลาย ๆ ส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่อไม่ให้เกิดการทรุดตัวจากการสร้างสิ่งก่อสร้างมากดทับ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึงต่อการรับถมดิน

ประกอบไปด้วย

1.ลักษณะพื้นที่ที่จะถมดิน เป็นอย่างไร

เบื้องต้นผู้รับเหมาควรตรวจสอบลักษณะของพื้นที่ดังกล่าวก่อน เพื่อให้รู้ว่าจะต้องมีการถมดินสูงแค่ไหน ควรสอบถามผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ว่ามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรือไม่ ใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำนานแค่ไหน เพราะปัญหาดังกล่าวจะส่งผลให้ดินเกิดการอ่อนตัวได้ง่าย ต้องถมแล้วอัดให้แน่นกว่าปกติ ใช้เวลานานขึ้น

อีกวิธีที่ช่วยสังเกตพื้นที่เพื่อการถมดิน สร้างบ้าน p คือ การสังเกตต้นไม้ที่ขึ้นบนดินแปลงนั้น หากมีต้นกก ต้นอ้อ หรือธูปฤาษี แสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีความชื้นแฉะสูง ดินตรงนั้นจะมีความอ่อนตัว ถ้าหากมีต้นกระถิน หรือต้นมะขามเทสแสดงว่าดินบริเวณนั้นมีความแห้ง

2.ระดับความสูงของพื้นที่ที่จะถมดิน

เรื่องระดับความสูงของพื้นที่ต้องการนั้น ถมดินสูง 2 เมตร ต้องประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ปกติน้ำท่วมถึงระดับไหน พื้นถนนเทียบกับพ้นที่ของตนเอง เทียบความสูงของบ้านหลังอื่น และที่ดินที่เป็นแปลงเปล่า มองเผื่ออนาคตด้วยว่าหากมีการก่อสร้างอื่นเพิ่มขึ้น พื้นที่ต่าง ๆ รอบด้านจะต้องถูกถมให้สูงขึ้นด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมดังกล่าวช่วยให้ได้รู้ได้ว่าต้องถมดินสูงแค่ไหน

ถมที่ดินให้ถูกกฎหมาย ตามพ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

https://www.ddproperty.com/

3.ควรทิ้งพื้นที่หลังรับถมดินไว้นานแค่ไหน

อีกหนึ่งข้อสงสัย คือ เรื่องการทิ้งระยะเวลารอดินเซตตัวหลังถมดิน โดยปกติเมื่อถมดินเสร็จหากไม่จำเป็นจริง ๆ ไม่ควรเริ่มก่อสร้างทันที ควรทิ้งระยะเวลาให้ดินเซตตัวก่อน ยิ่งถมสูงยิ่งมีโอกาสทรุดตัว บางที่จะทิ้งระยะเวลาไว้กว่า 6-12 เดือน แต่สามารถร่นระยะเวลาได้ โดยการใช้รถบดอัดดินช่วย หรือทำทั้งสองอย่างคือทั้งใช้รถบดอัดดินและทิ้งระยะเวลารอดินเซตตัว เป็นต้น