วิธีการจัดซื้อเครื่องมือช่าง เครื่องมือช่างสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

วิธีการจัดซื้อเครื่องมือช่างฟาร์ม เครื่องมือช่างสิ่งที่ฟาร์มทุกฟาร์มต้องให้ความสำคัญ

เครื่องมือช่างฟาร์มนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือทุ่นแรง ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน เป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของช่าง การจัดซื้อเครื่องมือช่างก็ควรจะพิจารณาจากสิ่งต่าง ๆ ได้แก่

1 ลักษณะงานที่ต้องการใช้เครื่องมือช่างฟาร์มว่าต้องการเครื่องมือประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่จำเป็นจะต้องใช้นั่นเอง

2 เลือกเครื่องมือช่างฟาร์มที่สามารถใช้งานได้หลากหลายลักษณะ หากเครื่องมือช่างฟาร์มชิ้นนั้นถูกออกแบบและผลิตมาให้สามารถดัดแปลงใช้งานได้ในหลายลักษณะก็จะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือช่างฟาร์มที่ซื้อมาแล้วมีประโยชน์ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่ามาก

3 เลือกเครื่องมือช่างฟาร์มชนิดดีที่มีคุณสภาพสูง เครื่องมือช่างฟาร์มคุณภาพสูงจะแตกต่างจากเครื่องมือช่างฟาร์มคุณภาพต่ำอย่างมากจนเห็นได้ชัด เมื่อนำไปใช้เครื่องมือช่างฟาร์มคุณภาพสูงจะมีประสิทธิภาพ ใช้ง่ายคล่องตัวทำให้งานซ่อมแซมเกิดความราบรื่นและใช้ระยะเวลารวดเร็ว ส่งผลดีไปหมดทุกอย่าง

4 เลือกเครื่องมือช่างฟาร์มที่มีระยะเวลาการรับประกันนาน เมื่อเราไปเดินเลือกซื้อเครื่องมือช่างฟาร์ม อายุการรับประกันก็เป็นอีกสิ่งที่จะต้องิจารณา เพราะหากเครื่องมีช่างฟาร์มชิ้นนั้นเป็นของดีมีคุณภาพที่สูง ผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นตัวโรงงานเองหรืตัวแทนจำหน่ายก็จะสามารถกล้าที่จะรับประกันอายุการใช้งานได้นาน ๆ และรับซ่อมได้ในเวลานาน ๆ เป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพของเครื่องมือช่างฟาร์มชิ้นนั้น ๆ อีกทั้งเมื่อมีสิ่งผิดพลาดหรือชรุดเสียหายก็ยังสามารถนำไปส่งซ่อมได้อย่างสะดวกอีกทั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมด้วย ถึงแม้เครื่องมือเหล่านั้นจะมีราคาที่สูงกว่าแต่เมื่อคิดคำนวนดูแล้วจะเห็นว่าคุ้มค่าที่จะซื้อมากกว่ามาก

ทั้งหมดนี้คือวิธีการเลือกซื้อเครื่องมือช่างฟาร์มที่สามารถนำหลักดกณฑ์การพิจารณานี้ไปใช้ได้เสมอ

เครื่องมือช่างฟาร์มสิ่งที่ฟาร์มทุกฟาร์มต้องให้ความสำคัญ

เมื่อมีการลงทุนเพื่อทำฟาร์มเกิดขึ้น จะต้องมีการจัดเตรียมทั้งสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การให้ความสำคัญกับสถานที่ที่ใช้ทำฟาร์ม มีการออกแบบสถานที่ให้มีผังในการใช้งานที่คุ้มค่าที่สึดในเนื้อที่ที่มี และต้องให้เป็นการออกแบบสถานที่ที่ทำให้การทำงานและการดำเนินงานในฟาร์มเป็นไปได้ดีและคล่องตัวมากที่สุด ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่เจ้าของฟาร์มและผู้บริหารฟาร์มจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในอันดับแรก ๆ นอกจากสถานที่ซึ่งเป็นในส่วนของที่ดินและอาคารต่าง ๆ รวมถึงคอก บ่อ และแปลง ตามประเภทและชนิดของฟาร์มแล้ว อีกปัจจัยที่จำเป็นจะต้องจัดเตรียม ซื้อหา ตามรายการที่จะต้องใช้ ทั้งที่สำคัญมากและสำคัญน้อยตามลำดับก็คือ เครื่องมือช่างฟาร์ม เครื่องมือช่างฟาร์มอาจจะถูกจัดอยู่ในอุปกรณ์ที่ฟาร์มจะต้องจัดเตรียมไว้ใช้กลุ่มหนึ่ง เป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยสำหรับการทำฟาร์ม

เครื่องมือช่างฟาร์มนั้น เอาไว้สำหรับอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นช่างฟาร์ม เครื่องมือช่างฟาร์มจำเป็นจะต้องรวบรวมรายการและซื้อให้ครบทุกอย่างที่จะต้องใช้ ที่สำคัญก็คือเครื่องมือช่างฟาร์มที่จัดซื้อนั้นจำเป็นจะต้องใช้ของที่ดีและมีคุณภาพ ดังนั้นในเรื่องของราคาก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่ามีคุณภาพหรือไม่ ส่วนใหญ่แล้วราคาตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปถึงราคาสูงจะได้เครื่องมือช่างฟาร์มที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อายุการใช้ที่ยาวนานและคงทนกว่า เราไม่ควรเลือกประหยัดงบประมาณด้วยการซื้อเครื่องมือช่างฟาร์มที่เป็นมือสอง เพราะหากดูไม่เป็นหรือไม่แน่ใจจริง ๆ อาจจะได้ของไม่ดีไม่มีคุณภาพและเมื่อนำไปใช้อาจจะเกิดอันตรายและใช้ได้ไม่ดีด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะยิ่งทำให้ต้องเสียทั้งเงินงบประมาณและเวลาเพื่อไปจัดซื้อใหม่อีกด้วย ทั้งหมดนี้คือการต้องให้ความสำคัญกับเครื่องมือช่างฟาร์มสำหรับฟาร์ม