รับเหมาก่อสร้าง หาผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำในพื้นที่ของคุณ

รับเหมาก่อสร้าง หาผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำในพื้นที่ของคุณ

ก่อนการปลูกสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง นอกจากแบบบ้านที่สวยงาม ขนาดของที่ดินหรือทำเล งบประมาณในการก่อสร้าง ตลอดจนตัวอย่างการตกแต่งภายในบ้าน ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการปลูกสร้างบ้าน คือ การเลือกว่าจ้างผู้รับเหมา ในปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย มีผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างได้ผันแปรตัวเองมาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านอย่างเต็มตัว เพราะตลาดบ้านและที่อยู่อาศัยของไทย มีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า บ้านเดี่ยวชานเมือง บ้านแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย

ผู้รับเหมาก่อสร้าง คือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โดยวิธีเหมาและสำหรับคำว่าเหมาหากูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ การคิดเป็นจำนวนรวม เช่น การรับเหมาก่อสร้างที่รวมทั้งค่าแรง ค่าวัสดุก่อสร้าง ไว้ในงบประมาณเดียวกัน สะดวกสบายต่อผู้ว่าจ้าง คุ้มค่า ไม่ต้องกังวลใจว่าจะเสียเปรียบเหมือนกับจ้างรายวัน

สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

  • ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัทรับสร้างบ้าน มีบทบาทหน้าที่หลักในการรับสร้างบ้านอย่างชัดเจน
  • ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในรูปแบบนิติบุคคล มุ่งเน้นการให้บริการสร้างบ้านแบบครบวงจร เช่น มีแบบบ้านมาตรฐานให้เลือก มีแบบบ้านมาตรฐานให้เลือก ทำการออกแบบบ้านใหม่ให้ด้วย ที่สำคัญผู้รับเหมากลุ่มนี้จะเพียบพร้อมไปด้วย วิศวกรสถาปนิก ฝ่ายบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการซื้อขาย หรือเรียกฉายภาพให้ชัดเจนในรูปแบบ บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน
  • ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ดำเนินการโดยตัวบุคคล กลุ่มนี้จะพบบ่อยในงานสร้างบ้านทั้งหลัง ต่อเติม ช่างกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์สูงและมีชื่อเสียงที่ดี

ผู้รับเหมาก่อสร้างถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการปลูกสร้างบ้านเช่นกัน เพราะนอกจากความชำนาญแล้วต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจในรูปแบบบ้านที่จะปลูกตามที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ

ข้อดีของการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน

  • ผู้อยู่อาศัยสามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้อย่างคล่องตัว มีค่าใช้จ่ายไม่สูง ถ้าหากเลือกโครงการบ้านอยู่อาศัยต้องจ่ายเงินต่างหากเพิ่มเติมเพื่อว่าจ้างนอกจากราคาบ้าน
  • ผู้อยู่อาศัยต่อรองราคาได้ตามความเหมาะสม ซึ่งแตกต่างจากบ้านสำเร็จรูปที่เราไม่มีสิทธิ์ในด้านนี้
  • ผู้อยู่อาศัยสามารถตรวจงานได้ตลอดเวลา รวมทั้งเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพเพื่อสร้างบ้านให้มีความแข็งแรงทนทานและสวยงาม
  • ผู้อยู่อาศัยได้ประโยชน์ในเรื่องของราคาเพราะราคาไม่สูงมาก เพราะการรับเหมาก่อสร้างนั้นจะรวมทั้งค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้าง ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมงบประมาณได้

ประโยชน์ในการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทำให้การอยู่อาศัยทั้งผู้จ้างและผู้ว่าจ้างได้รับประโยชน์ตรงกัน โดยเฉพาะในมิติของการสร้างบ้านที่ดี สวยงามและปลอดภัย เราได้อยู่อาศัยได้เร็ว เพราะผู้รับเหมาจะเร่งทำเพื่อลดต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างนั่นเอง