เรื่องระวังภัยก่อสร้าง สำหรับคนที่ทำงานสายก่อสร้าง

A person wearing a hard hat and holding a piece of paper Description automatically generated with medium confidence

เรื่องระวังภัยก่อสร้าง สำหรับคนที่ทำงานสายก่อสร้าง

เป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่ชีวิตของช่างก่อสร้างในช่วงวันหยุดปีใหม่ พวกเขาถูกบังคับให้ต้องทำงาน และเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และทะเลาะวิวาทกันในหมู่คนงาน ช่างเครื่องมักจะเหยียบพื้นซึ่งอาจเป็นอันตรายได้หากได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นพวกเขาจึงคาดว่าจะหักค่ารักษาพยาบาลก่อนค่าจ้าง ด้วยปัญหาเหล่านี้ทำให้ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีน้อยลงมาก ๆ

ที่กล่าวมาคือชีวิตจริงของวิถีคนก่อสร้าง แต่นอกเหนือจากปัจจัยเรื่องแรงงาน (Uncontrollable factors) ที่ควบคุมยากแล้วนั้น ยังมีปัญหากวนใจวันหยุดอีกหลายข้อ แม้ว่าเราจะสามารถคาดการณ์และป้องกันได้ (Preventive Control) เราก็มักจะพลาดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น – บางอย่างอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

สิ่งใดบ้างที่เป็นอันตรายสำหรับคนก่อสร้างโดยเฉพาะ

คนงานก่อสร้างคือคนที่ได้รับภาระสำหรับหน้างานเสมอ ดังนั้นจึงต้องระวังในเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการแต่งกาย การใช้ชีวิตในแคมป์คนงานจริงๆ สิ่งใดบ้างทีควรระวังเป็นพิเศษ

A picture containing building Description automatically generated

ขยะที่อาจเป็นเชื้อเพลิง (RDF : Refuse Derived Fuel)

ของเสียเหล่านี้ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงได้ ของเสียที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง บรรจุภัณฑ์สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้หากไม่อยู่ในจุดใช้งานและถูกทิ้งร้าง ในกระบวนการกำจัดของเสีย มีของเสียเกิดขึ้นหลายประเภท แต่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด ขยะที่อาจเป็นเชื้อเพลิงเป็นขยะประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ยังสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้ มีหลายวิธีในการแปลงเชื้อเพลิงที่ได้มาจากขยะเป็นพลังงาน และหนึ่งในนั้นคือการใช้ก๊าซชีวมวล

ระวังการก่อสร้างจากหลุมขุด ปล่องลิฟต์ และช่องเปิดต่างๆ

เราสามารถตรวจสอบความปลอดภัยของพนักงานที่ต้องประจำที่ไซต์งานได้ เพราะมีบางสถานที่ที่เป็นจุดอับสายตา หากเราเข้าไปในสายงานที่ไม่คุ้นเคยแล้วอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ จากหลุมขุดต่างๆ ปล่องลิฟต์ และดินทรุดตัวที่เป็นแอ่งน้ำ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุในไซต์งานได้ และมีหลายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง จนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้

ระวังภัยก่อสร้าง จากการทำงานในสถานที่อับ

สถานที่อับนั้นเป็นสถานที่ ๆไม่ควรเผชิญอย่างยิ่ง หากจำเป็นต้องอยู่ในที่นั้นๆ ขอแนะนำให้รู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เนื่องจากจำเป็นต้องให้การปฐมพยาบาลภายใน 4-5 นาทีหลังจากหายใจไม่ออก และรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด จึงไม่ควรเข้าไปในช่วงวันหยุดอีกต่อไป การทำเช่นนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และไม่ควรเข้าไปตามลำพัง

 

การก่อสร้างเป็นงานที่อันตรายมาก คนงานก่อสร้างต้องเผชิญกับอันตรายและความเสี่ยงทุกประเภท เช่น การหกล้ม ไฟฟ้าช็อต และอุบัติเหตุอื่นๆ คนงานก่อสร้างควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่พวกเขาเผชิญและใช้มาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการทำงาน